С всяка покупка на Terra Wash+Mg се засажда дърво по проекта Eden Reforestation

Японската компания, която разработва и произвежда магнезиевия еко прах за пране – Terra Wash+Mg, изповядва ценности в грижа за природата и опазване на околната среда. Биологичният перилен продукт (био прах), който предлага, е 100% zero wasteбез отпадъци при ползването и без пластмасова опаковка.

А при прането на дрехи с него, в отходните води не се изхвърлят химикали и детергенти, за разлика от масовите течни и прахообразни перилни препарати с детергенти. Съответно тези, които гласуват доверие на Terra Wash+Mg, не замърсяват природата с химикали или пластмаса.

С грижа за природата и екологичното биоравновесие, компанията подкрепя инициативи на трети страни. Сред тях е проектът Eden Reforestation, в рамките на който се извърша залесяване на територии с унищожени гори в различни региони, като – Мадагаскар, Мозамбик, Кения, Етиопия, Непал, Индонезия, Филипини, Хаити, Централна Америка, Бразилия и др.

Защо подкрепяме Eden Reforestation?

Около 80% от девствените гори по света са унищожени. В резултат на това – почвата се лишава от своята естествена защита, намалява водоотока, както и пречистването на въздуха и водата. Създават се предпоставки за свлачища, суша, наводнения и други екологични бедствия, които всички живи същества в региона изпитват физически.

Дивите животни губят своята естествена среда и популациите им са застрашени от изчезване. А регионите, в които оцеляването на местното население е изцяло зависимо от природните ресурси се обезлюдяват, т.нар. климатични бежанци.

Проектът Eden Reforestation идентифицира региони с унищожени гори и работи активно с местните общности за тяхното възстановяване. Обичайно, това са региони, в които хората изцяло зависят от природата за своето оцеляване и живеят в крайна бедност.

В рамките на проекта, те активно участват в процеса на залесяване. За целта са наети на трудов договор и получават достойно заплащане. Преминават през обучение, за да овладеят процеса от създаване на семенните топки, отглеждане на разсад, посаждане на дръвчетата и грижата за тяхното израстване.

Така, се възстановяват горите, съхранява се естественото биоразнообразие, осигурява се препитание за местното население, а то се ангажира да се грижи за растенията, на които вдъхва живот.

Към края на август 2022 г. по проекта Eden Reforestation са засадени над 977 милиона дръвчета (разсад, засаждане и отглеждане), в 280 проекта в 10 страни и препитание са получили на 14 800 човека!

Проектът Eden Reforestation стартира през 2004г. в Непал. Успехите и получената подкрепя дават тласък и посока на разширяване с цел обхващане на повече региони. Три години по-късно през 2007г. се включва и Мадагаскар, през 2010г. Хаити, следват Непал – през 2015 г., Индонезия през 2017 г., Мозамбик през 2018 г. и т.н.

Благодарение на залесяването по проекта – отново има слонове в Джалпа (Непал), лемури в Мадагаскар – естествен дом за дивите животи в тяхната естествена среда.

Съдържание
 1. Защо подкрепяме Eden Reforestation?
 2. Проектът Eden Reforestation по региони
Eden-Reforest-Terra-Wash+Mg

Проектът Eden Reforestation по региони

В сърцето на Eden Reforestation Projects са взаимоотношенията с местните общности. Те активно се ангажират в засаждането и грижата за десетки милиони дървета всеки месец. След сключване на трудов договор, преминават през обучение, получават необходимите инструменти и разбира се достойно възнаграждение, за да могат да възстановят своята естествена среда и икономика устойчиво и дългосрочно.

Eden Reforestation в Мадагаскар

Над от 90% от горите на Мадагаскар са унищожени, а това влияе най-осезаемо върху живота на хората в крайна бедност. Със своите ендемични видове и висока загуба на местообитания Мадагаскар е с най-висок приоритет за опазване на световното биоразнообразие.

Защо е необходимо презалесяване в Мадагаскар?

Залесяването на Мадагаскар е важно, тъй като унищожаването на мангрови гори по крайбрежната ивица е довело до отмиване на равнините в океана и унищожаване на риболова. В допълнение, крайбрежните общности стават уязвими към урагани, цунами и наводнения. В сухите широколистни гори обезлесяването застрашава една от най-редките и разнообразни горски системи в света.

Как започват?

Поради мащабната загуба на мангрови гори в Мадагаскар, проектът стартира с възстановяване на мангрови естуари в Махаджанга през 2007 г. Работят с местната общност, за да изчистят естуара от мъртви дървета, да съберат разнообразие от местни видове пропагули и да засадят дървета по време на отлив. 

Проектът стартира със залесяване на мангрови гори през 2007 г. и за по-малко от десетилетие, в Махаджанга, Мадагаскар се възстановяват мангровата гора и водна екосистема. През 2012 г. се проектът разширява своя обхват и към планински широколистни гори.

 • Крайбрежен регион – Северозападен Мадагаскар
  • Възстановяване на мангрови гори
  • Осигуряване на стабилност срещу ерозия и подобряване на здравето на океана
  • Над два милиона мангрови дървета, засадени на месец
 • Защитени природни резервати и паркове – Национален парк Анкарафанцика
  • Тропическа суха широколистна гора
  • Дом на осем вида застрашени лемури
  • 70% от 820 вида растения, открити в парка, са ендемични за Мадагаскар
 • Във вътрешността – Северозападен Мадагаскар
  • Проекти за сухи широколистни дървета за повторно залесяване на земи, опустошени от практики за нарязване и изгаряне
  • Осигурява стабилност на земята и предпазва от ерозия и наводнения
  • Възстановете и разширете жизнените местообитания на животните

„Само в Eden“: гасене на пожари с джапанки

Докато повечето хора бягат от пожари, екипът на Eden reforestation тича към тях. През септември 2021 г. пожар в Анкарафанцика унищожава над 1500 хектара гора (около 6 квадратни мили). Тъй като пожарът продължава да се разпространява, пожарната служба се обръща към екипа Eden Reforestation в Мадагаскар за помощ. 

Хората събрат своите подръчни инструменти – кофи и лопати и др. и се присъединяват към пожарникарите. Те са на първа линия по тениски и сандали, за да се борят с огъня. Екипите за залесяване се обучават в управление на пожари, за да гарантират, че дърветата, които засаждат, са защитени от екстремни събития.

Успехът на Eden Reforestation в Мадагаскар

В Мадагаскар е едно от плодотворните сътрудничества с местното население с реализация на 93 проекта за повторно залесяване и намаляване на бедността. Разгърната е обширна инфраструктура като охранителни помещения, противопожарни кули и банки за семена. 

Разработен е и център за обучение за мениджъри на местни разсадници, за да придобият практически опит в управлението, отглеждането на разсад и ефективни техники за повторно залесяване.

 • 776 милиона дървета – засадени и защитени
 • 11 700 ангажирани служители със справедливи заплати

Eden Reforestation в Мозамбик

Над 45% от населението на Мозамбик живее под прага на бедността, общностите в голяма степен разчитат на природните ресурси и горите.

Защо е необходимо презалесяване в Мозамбик?

Мозамбик приютява обширно биоразнообразие в своите гори. Въпреки това над 8 милиона хектара гори (над 30 000 квадратни мили) са унищожени от циклони, наводнения, изсичане на дървета за дърва за огрев и дървени въглища, разчистване на големи площи за земеделски земи и търговска сеч.

 • 45% от населението в Мозамбик живее под прага на бедността
 • 8 милиона+ хектара са обезлесени – това е площ с размерите на Португалия

 

Как започват?

През 2018 г. стартира проучването на потенциални обекти за повторно залесяване близо до столицата на Мозамбик в Мапуто. Идеята е да се възобнови живота в горите покрай реките и бреговата линия в Южен Мозамбик. 

За отправна точка е избрана голяма крайбрежна зона, лишена от своята мангрова екосистема. През първите три месеца са засадени над 280 000 мангрови дървета.

„Само в Eden“: сътрудничество отвъд границите

В резултат на обезлесяването на мангрови гори, се разраства популацията на раци, които се хранят разлагащия се материал. За да се възстановят мангровите гори, екипът започва да засажда пропагули, но забелязва, че раците започват да гсе хранят с тях. Така те унищожават семената, преди да са пораснали.

По препоръка на екипа в Бразилия, екипът в Мозамбик ги покрива с празни бутилки от вода, за да ги предпази от раците. Чрез споделяне на идеи като тази, екипите в различните региони си помагат и увеличават шансовете за успех на проектите.

Успехът на Eden Reforestation в Мозамбик

Успешно са залесени 62 региона, в т.ч. сухоземни дървесни видове и мангрови видове. Проектът спомага и за защитата на крайбрежните общности от екологични бедствия, подобряват се възможностите за риболов и се увеличава се биоразнообразието.

 • 80 милиона засадени дървета
 • 900+ служители със справедливи заплати

Eden Reforestation в Кения

Над 90% от Кения е обезлесена. Опасната комбинация от сеч, изгаряне на дървени въглища и незаконно заселване ускорява загубата на гори.

Защо е необходимо презалесяване в Кения?

Разположена на източното крайбрежие на Африка, Кения е известна с разнообразната си дива природа и гори. В последните десетилетия те страдат от екстремното влошаване на околната среда в т.ч. и в резултат на човешка дейност – сеч и обезлесяване за създаване на земеделска земя.

Това естествено води до тежки сухи години и крайната бедност. За да се справи с това, Кения се ангажира с повторно залесяване, като цели да постигне 10% горско покритие. Проектът работи в тясно сътрудничество с правителството, за да спомогне за изпълнението на тези ангажименти.

Как започват?

В края на 2019 г. стартира работа с местната общност, местния горски тръст и регионални и национални държавни институции, за да се създадат места за засаждане и разсадници. Въпреки глобалната пандемия, засаждането започва през март 2020 г. През този първи месец екипът засажда над 50 000 дървета и продължава да увеличава залесените територии в гората Kijabe и по северното крайбрежие.

 • Голямата рифтова долина-Киджабе гора
  • В партньорство с Kijabe Forest Trust
  • Афроплантанско залесяване и проекти за възстановяване на Кения
  • Осигурява местообитание за дивата природа, устойчиви икономически възможности за местните семейства, надеждно водоснабдяване и защита от свлачища
 • Северно крайбрежие – Окръг Ламу
  • В партньорство с David Sheldrick Wildlife Trust
  • Мангрови и крайбрежни горски местообитания
  • Осигурява работа на живеещите в крайна бедност, в допълнение към възстановяването на ключови местообитания, които поддържат поминъка и културното наследство

„Само в Eden“: изберете вашите битки

Както бихте избрали – да минете край хиена или край питон? Един от членовете на екипа проучва район, за да определи дали може да се осъществи залесяване. За да начертае границата на обекта, той пълзи през гъсти храсти. След като стига докрая, вижда хиена. 

Отдръпва се бавно и бързо променя посоката на движение. Наближава скалист участък и се обръща, при което и вижда голям питон. В този момент е трябвало да избита: дали да се върне към хиената или да продължи край питона. 

Избира да се върне и да мине край хиената. Това не е решение, което повечето хора се налага да вземат по време на обикновен работен ден. Но екипите за повторно залесяване в Кения имат подобни ситуации всяка седмица.

Успехът на Eden Reforestation в Кения

Екипът на Eden Reforestation създава най-голямата и най-ефективна организация за повторно залесяване в Кения с 45 проектни обекта в цялата страна. Възстановява се устойчивото водоснабдяване чрез защита и залесяване около извори и реки, възстановяват се критични местообитания за дивата природа, стабилизират се стръмни склонове, склонни към свлачища, и се осигуряване на препитание за хората.

 • 50 милиона засадени дървета
 • 1050+ служители със справедливи заплати

Eden Reforestation в Етиопия

Съвместно с местната общност се предвижда залесяване на 10 000 хектара, увеличаване на водните ресурси и намаляване на въздействието на свлачищата.

Защо е необходимо презалесяване в Етиопия?

Производството на дървени въглища и общата свръхексплоатация на горските ресурси са довели до унищожаването на горските местообитания в Етиопия. 

Повечето общности в тези селски региони разчитат директно на земята, за да задоволят ежедневните си нужди, като храна, вода и подслон. Тъй като горите да изчезват, за тези общности е все по-трудно да оцеляват чрез природните ресурси.

 • 428 000 хектара гори са погинали между 2001 и 2020 г
 • 23,5% етиопци живеят под прага на бедността

Как започват?

През 2005 г. стартират първия си проект, когато президентът на Етиопия Хайлемариам Десалегн от Народния регион на южните нации и националности се обръща към екипа да помогне с изпълнението на проект за възстановяване на горите в Удо Ескарпмент близо до Хаваса, Етиопия. 

След седем години приключват работата си в Етиопия със засадени и отгледани 16 милиона дървета от над 3500 местни хора. Сега, десетилетие по-късно, екипът се връща в Етиопия, за да работи с местните общности в Dawuro за повторно залесяване.

Успехът на Eden Reforestation в Етиопия

Възобновявайки работата си в Етиопия, екипът потвърждава приноса на фермерите (FMNR) за естественото регенериране на горите чрез осигуряване на семена и разсад. Използването на тези доказани методи за залесяване на зоната Dawuro ще спомогне за преодоляване на щетите от обезлесяването в района – намалени водни ресурси и свлачища. 

През следващата година (2023 г.) целта на екипа е да стартира осем обекта в цялата страна, за да подпомогне повторното залесяване на силно обезлесени региони, като предостави и нови възможности за икономическа самостоятелност на общности, живеещи в крайна бедност.

Eden Reforestation в Непал

Над 70% от горите в Непал са унищожени, а последиците от това върху околната среда са опустошителни за местното население.

Защо е необходимо презалесяване в Непал?

Непал е една от най-слабо развитите страни в света с много общности, чието оцеляване е зависимо от естествената среда – за храна, подслон и доходи. 

Днес над 70% от естествените гори са унищожени с прекомерна сеч, горски пожари и селско стопанство. Ефектите от това обезлесяване са опустошителни за местните общности и дивата природа.

 • 81% от населението в Непал живее в селски райони
 • 27 застрашени вида бозайници обитават ​​горите на Непал

Как започват?

През 2015 г. екипът се включва за подобряване на местния поминък и възстановяване на горите в Непал. В партньорство с Националния парк Читуан и чрез местното ръководство и подкрепата на непалските служители, през първата година са направени близо 400 000 разсада.

Дейността се разширява и около горите от планинския район Навалпараси до низинните алувиални равнини в региона Терай и около националния парк Читуан, за да бъде развита процъфтяваща екосистема.

 • Планински регион – Навалпараси
  • Намира се в западния регион на Непал в Хималайските планини
  • Предизвикателен терен със силно активен тектоничен регион, който е нестабилен в обезлесени райони
  • Новите дървета осигуряват големи предимства при закрепването на почвата и защитата на селата от екологични бедствия
 • Тревни площи – Джапа
  • Разположен по югоизточния край на Непал, граничещ с Индия
  • Характеризира се с равни пасища и гъсти гори
  • Ние работим с местните хора и лидерите на общността, за да възстановим преди залесени земи в региона
 • Национален парк – Национален парк Читуан
  • Намира се в Южен централен Непал
  • Долината Читван се характеризира със своите тропически и субтропични гори
  • Създаден през 1973 г., Chitwan, което означава „Сърцето на джунглата“, е първият национален парк в Непал

„Само в Eden“: проекти, ръководени от жени

Над половината от ангажираните непалци в проекта са жени и за голяма част от тях това е първата им възможност за постоянна работа. Нима е работила в детска градина, по поради пандемията остава без работа. Нейна е инициативата да се включи в проекта, за да има доходи. Ръководителят на проекта в Непал също е жена – Rachhya. Тези жени са пример за преодоляване на неравенството между половете в държавата.

Успехът на Eden Reforestation в Непал

Изключително удовлетворяващо е да се констатира естествено възстановяване на горите. В резултат на това дейността по залесяване е разширена до 32 проектни обекта. Продължава изследването на нови региони, които имат критична нужда от възстановяване. Чрез тази дейност стотици жени и мъже получават постоянна заетост и доходи.

 • 12 милиона засадени дървета
 • 380+ служители със справедливи заплати

Eden Reforestation в Индонезия

Индонезия е дом на 23% от мангровите гори в света. Обезлесяването през последните 50 години доведе до загубата на 40% от тези жизненоважни гори.

Защо е необходимо презалесяване в Индонезия?

Индонезия е един от регионите с най-голямо биоразнообразие на планетата и дом на около 23% от мангровите гори в света. През последните 50 години Индонезия е загубила над 40% от своите мангрови гори и е сред страни по най-висок процент на обезлесяване. Ефектите от обезлесяването засягат силно местните общности, които често са първите, които усещат отрицателните ефекти от изменението на климата.

 • 40 милиона души живеят под прага на бедността
 • 80% от естествените гори на Индонезия са унищожени, а страната продължава да губи 2,5 милиона хектара (6,2 милиона акра) годишно

Как започват?

Възстановяването на мангровите гори в Индонезия стартира през 2017 г. Лидерите на остров Биак вече са осъзнали спешната необходимост от възстановяване на горите и са започнали дейности в малки мащаби. За увеличаване на мащаба, те се обръщат към екипа на Eden Reforestation и заедно опеделеят местата, които имат най-голяма нужда от презалесяване.

„Само в Едем“: плаване между острови и катерене по дървета

Някои от най-отдалечените и най-слабо развити райони на Индонезия са с ограничени мобилни и интернет услуги. Например на остров Падайдори няма мобилен интернет. За да споделят информация за дейността си, лидерите трябва да отплават до съседните острови, на които има по-добра инфраструктура.

Но понякога бурните вълни не позволяват лидерите да се завърнат безопасно, поради коетосе налага да останат на съседния остров за месец. В райони с мобилен интернет клетъчната услуга е толкова слаба, че се налага катерене на дърво за провеждане на разговор.

Успехът на Eden Reforestation в Индонезия

За една година, резултатите на екипа надхвърлят първоначалните очаквания с над 1,7 милиона дървета. В резултат на това дейността се разширява до четиринадесет обекта на няколко отдалечени острова и континенталната част на Западна Папуа. Чрез програмите за повторно залесяване и агролесовъдство, стотици хора, живеещи в крайна бедност, получават нови възможности за доходи и продоволствена сигурност.

Eden Reforestation във Филипините

Обезлесяването във Филипините започва основно през 60-те години на миналия век. От тогава са унищожени почти 90% от горите. Чрез  методологията на екипа – Employ to Plant се планира засаждане на над 3000 хектара (почти 7500 акра) гори с ангажиране на местното население.

Защо е необходимо презалесяване във Филипините?

Дърводобивът и горските пожари са основни фактори за обезлесяване във Филипините. От 60-те години на миналия век филипинският махагон почти изцяло изсечен. Изчезването на тези дървета води до ерозия на почвата, замърсяване на водите и изселване на местни общности. Тъй като все повече гори изчезват, намалява и биоразнообразието, растителните и животинските видове изчезват и местните общности губят продуктивността на земята си.

 • 47 000 хектара гори се унищожават всяка година
 • 17% от населението живее под прага на бедността

Как започват?

С подкрепата на местните общности и правителството, през 2021 г. планират първите места за засаждане в отдалечени южни региони. Екипът работи чрез напълно дистанционно обучение в условията на комуникационни бариери и ограничения за пътуване, за да създаде безопасни обекти в Кибува и Канитоан. Въпреки тези непредвидени пречки, екипът работи в тясно сътрудничество с филипинската общност, за да започне производството, засаждането и защитата на милиони дървета.

 • Букиднон-Сайт Kibuwa
  • Запазване на сухоземни гори и планински дъждовни гори на местна земя
  • Работа с местната общност за предотвратяване и управление на пожари
  • Обучение и прилагане на практики за устойчиво земеделие
 • Мисамис Ориентал – Сайт Canitoan-Pagatpat
  • Подпомагане на общността да изпълни споразумение с правителството си за законно придобиване на земята, която обитават чрез повторно залесяване
  • Прилагане на техники за агролесовъдство за насърчаване на продоволствената сигурност
  • Защита на горите и общностите от сеч

„Само в Eden“: партньорство с общност за получаване на права върху земя

Екипът на проекта във Филипините помага на хората от Канитоан в Минданао да се борят за законни права върху земята си. Народът на Канито има двадесет и петгодишно споразумение с местното правителство за залесяване на земята си, за да се възобнови биоразнообразието в района. 

Когато постигнат целта си, правителството ще им предостави законно право на собственост върху земята, което означава, че тази общност ще притежава земя за първи път в своята история. Екипът полага усилия да предостави на общността икономически стимули и лесни техники за засаждане, за да ги подкрепи при възстановяването на тяхната местна среда и икономика.

Успехът на Eden Reforestation във Филипините

През първата година, въпреки пандемичните ограничения, екипът във Филипините си партнира с местни групи, за да разработи два разсадника, всеки с капацитет от 20 000 разсада на месец, и да залеси над 3 000 хектара (почти 7 500 акра) земя.

Eden Reforestation в Хаити

99% от девствените гори в Хаити са унищожени.

Защо е необходимо презалесяване в Хаити?

Обезлесяването в Хаити започва с изсичане дървета от колонизаторите за плантации с кафе, индиго, тютюн и захарна тръстика, с използване на робски труд. Днес водещата причина за това обезлесяване е производството на дървени въглища и последствията са опустошителни. Оцелели са само 1% от девствените гори, а ООН изчислява, че 30% от тях се унищожават всяка година.

 • 80% от енергийните източници на Хаити идват от дървесни горива
 • 25% от населението на Хаити живее в крайна бедност

Как започват?

Работата в Хаити стартира през 2010 г. с организиране на разсадници в четири провинции с акцент върху агро-лесовъдството. Чрез засаждането на агро-лесовъдни дървета, дребните фермери имат препитание и могат да увеличат производството на храна, а храната от тези дървета може да се използва от техните семейства или да се продава на местните пазари.

В допълнение, екипът предоставя агро-лесовъдни дървета в училищата, където учителите и техните ученици се обучават как да създават малки разсадници и да отглеждат разсад. След няколко години засадените дървета стават процъфтяващи гори.

 • Крайбрежен регион – Южен Хаити
  • Проект за повторно залесяване и възстановяване на мангрови гори
  • Мангровите гори играят ключова роля за възстановяването и поддържането на здравето на океана
  • Мангровите гори са важни за защитата на бреговете от вредни екологични сътресения
 • Във вътрешността на страната Югоизточен Хаити
  • Екологичното опустошение доведе до провал на реколтата, наводнения и ерозия на почвата
  • Засаждане на агролесовъдни видове за насърчаване на продоволствената сигурност
  • Засадените видове включват цитрусови дървета, манго, папая и моринга

„Само в Eden“: управление на бедствия от всякакъв вид

За една година Хаити бе ударен от опустошителен ураган, земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер, и бе изправен пред нарастваща политическа нестабилност. Тези събития само влошиха вече съществуващи проблеми, които са добре известни в страната. 

И все пак, въпреки всичко това, екипът остава твърдо ангажиран със залесяването, като продължава да засажда хиляди дървета, за да насърчи продоволствената сигурност и намаляването на бедността.

Успехът на Eden Reforestation в Хаити

Основният фокус за избраните 11 места за засаждане в Хаити е прилагането на техники за агро лесовъдство, които защитават водосборите и подобряват продоволствената сигурност в цялата общност. 

Чрез засаждането на мангрови дървета, екипите помагат за стабилизирането на бреговете и намаляването на ерозията, причинена от природни бедствия. В допълнение, екипът осигурява на местните фермери обучение, инструментите и дърветата, необходими за увеличаване на тяхното производство на храна и биоразнообразие.

Eden Reforestation в Централна Америка

Въпреки че има хиляди защитени гори, незаконните дейности унищожават горите в Централна Америка.

Защо е необходимо презалесяване в Централна Америка?

Централна Америка има широка гама от екосистеми, вариращи от тропически гори, планини, пасища, мангрови гори и влажни зони. Тези гори са дом на хиляди местни хора и ендемични видове. Въпреки че има над деветстотин защитени зони, обезлесяването все още застрашава живота в Централна Америка. Например събирането и производството на палмово масло е довело до бързо обезлесяване в Хондурас.

 • 80+ местни групи в Централна Америка живеят с по-висок от средния процент на бедност
 • над 7% от световното биоразнообразие е в Централна Америка

Как започват?

През 2020 г. започва работа с местните общности в Централна Америка и стартира проект в Хондурас в партньорство с националния парк La Tigra за производство, засаждане и защита на гори, унищожени от неконтролирана сеч. 

Чрез повторното залесяване с местни дървесни видове, се създават устойчиви икономически възможности за местните хора да възстановят и защитят големи горски територии, което спомага за запазването на водосбора и биоразнообразието на тази област.

„Само в Едем“: решителност пред лицето на трудностите

Ключът към успеха са не само дърветата, които се засаждат, но и хората, които се наемат. Въпреки че дейнстта в Централна Америка е нова, има много предизвикателства, пред които екипите са се изправили, сред които огнища и суша.

Успехът на Eden Reforestation в Централна Америка

Екипът работи с местните общности в единадесет места за засаждане в Централна Америка. Методологията Employ to Plant спомага да се предоставят икономически възможности на маргинализирани общности, където въздействието на обезлесяването е унищожило достъпа до ресурси и възможността за устойчив живот.

Eden Reforestation в Бразилия

Бразилия е една от страните с най-голямо биоразнообразие в света особено около Амазонка, с километри мангрова брегова ивица и саваната Cerrado.

Защо е необходимо презалесяване в Бразилия?

Масовото обезлесяване от животновъдството, земеделието и дърводобива заплашва екосистемите на Бразилия и хората, които разчитат на тях. Тези местообитания са дом на 15-20% от световното разнообразие, включително русата маймуна капуцин, гривистия трипръст ленивец и златния папагал.

 • 9,3 милиона бразилците живеят под прага на бедността
 • Над 3 милиона хектара гори са унищожени само през 2020 г.

Как започват?

Започват през 2021 г. с проучване на местата за засаждане и избиране на лидери. Работят в тясно сътрудничество с местни групи и местни екипи, за да възстановят горите в Амазонка, Серадо и крайбрежните региони.

 • Крайбрежен регион – Мангрови гори
  • Мангрово залесяване и възстановяване
  • Намалена ерозия и стабилизирани брегове
  • Защита на местообитанията на различни морски и птичи видове
 • Amazon – Дъждовна гора
  • Възстановяване на тропически гори
  • Защита на хиляди ендемични растителни и животински видове
  • Помага за подкрепа на местните общности към устойчиво земеделие
 • Cerrado Савана
  • Той представлява вторият по големина биом в Южна Америка
  • Залесяване на земя, опустошена от големи земеделски стопанства и практики за нарязване/изгаряне
  • Предотвратяване на опустиняването в “водния резервоар” на Бразилия, който захранва Амазонка и други големи резервоари

„Само в Едем“: достойнството на заетостта за бивши поробени хора

Преди повече от 250 години хората от калунга избягали от робство и се заселили в Cerrado. Там те са живели практически незабелязани, докато изследователите не са се свързали с тях през 60-те години. Тридесет години по-късно им е дадено законното право върху земята, която обитават. През годините части от земята им са деградирали и се нуждаят от възстановяване. 

Успехът на Eden Reforestation в Бразилия

 • 600 500 засадени дървета
 • 60 служители със справедливи заплати

Предстои стартиране на проекти в Белиз, Гватемала, Танзания и Замбия

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top